Styret

Leiar:   Morten Listou,   Morten.Listou@LerumFrakt.no,   Tlf: 91146262
Nestleiar og revykontakt:  Olav Ugulen
Kasserar:    Roger Nesheim,   Roger.Nesheim@gmail.com,   Tlf: 47902521
Sekretær og arrangementkomitè:  Mirjam Tverberg
Utleigesjef: Håvard Vinda
Driftsdirektør: Anders Josvanger
Søknadsansvarleg: Thorvald Moen
Arrangementkomitè: Mette Østerbø
Arrangementkomitè: Maja Engelke
Arrangementkomitè: Cecilie F. Skjerven